Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w użyczenie na okres 3 lat - obręb Godziesze Wielkie, gm. Godziesze Wielkie


Załącznik do zarządzenia

Nr 23/2024 Starosty Kaliskiego

z dnia 17 maja 2024 r.

Starosta Kaliski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w użyczenie na okres 3 lat

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działek

Nr księgi wieczystej

 

Godziesze Wielkie,

obręb Godziesze Wielkie,

gmina Godziesze Wielkie

 

 

 

Inne tereny zabudowane (Bi)

 

 

297/9

 

 

 

0,7711 ha

 

 

KZ1A/00011826/4

 

Przeznaczenie nieruchomości:

  • brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego,

  • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie, zatwierdzonym uchwałą Nr XLV/221/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 listopada 2010 r., działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną symbolem MN, zabudowę usługową, usług handlu, zdrowia, kultury, administracji i inne, oznaczona symbolem UO.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: szkolnictwo.

Cel użyczenia: zapewnienie ciągłości działania Zespołu Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata – od dnia podpisania umowy użyczenia.

Data wywieszenia: od 5 czerwca 2024 r. na okres 21 dni

Starosta Kaliski

Krzysztof Nosal

Informacja wytworzona przez:
Anna Helman , w dniu:  04‑06‑2024 15:00:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  04‑06‑2024 15:00:27
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2024 15:01:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie