Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - monitoring


INFORMACJA O SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO
PROWADZONEGO PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

 

 

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu reprezentowane przez Starostę Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5 62-800 Kalisz, zwane dalej „Starostwem” na podstawie art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w celu zapewnienia porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli  oraz  ochrony  przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zwiększenia bezpieczeństwa interesantów i pracowników przebywających w budynkach i na terenie Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz ochrony mienia.
 2. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo, obraz pochodzący z kamer podlega rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym, tj. dysku twardym, czas przetwarzania danych osobowych w postaci nagrania Pani/Pana wizerunku będą trwale usunięte w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy, miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
 3. Infrastruktura Starostwa objęta jest systemem monitoringu wizyjnego w następujących budynkach:
  1) budynek główny Plac Świętego Józefa 5,
  2) budynek pomocniczy Plac Świętego Józefa 5,
  3) budynek skrzydło wschodnie ul. Kolegialna 4,
  4) teren wokół budynków wskazanych w pkt. 1), 2), 3).
 4. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z dnia 04.05.2016r. 119 str.1), zwane dalej „RODO”, informuję iż:

  1) Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu reprezentowane przez Starostę Kaliskiego,
  2) Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kaliszu jest Pani Izabela Szymczak, z którą można kontaktować się telefonicznie (62) 5014207 lub e-mail: iod@powiat.kalisz.pl,
  3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane w celu reagowania na zachowania niepożądane, destrukcyjne zagrażające zdrowiu, bezpieczeństwu, pomocy w ustalaniu sprawców czynów nagannych, (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) i mogą być przekazywane uprawnionym instytucjomi organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządowym w związku z prowadzonym  postępowaniem administracyjnym,
  4) Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 nie będą udostępniane innym odbiorcom danych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 

Starosta Kaliski
/-/
Krzysztof Nosal

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  28‑06‑2018 08:28:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  28‑06‑2018 08:28:08
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2019 14:49:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive