Gleboznawcza klasyfikacja gruntów


1. Nazwa sprawy (zadania):

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

2. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 r. poz. 2052).

3. Wykonawca projektu ustalenia klasyfikacji gruntów:

Osoba upoważniona przez starostę (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

4. Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł, za wydanie decyzji administracyjnej.

5. Termin załatwienia:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2021 r. poz. 735).

6. Miejsce załatwienia (pokój, telefon):

Starostwo Powiatowe w Kaliszu – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz,
pokój 143, tel.(62) 5014257.

7. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego al. Niepodległości 16/18, 61-817 Poznań, za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Kobyłka , w dniu:  13‑08‑2021 14:02:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  13‑08‑2021 14:02:09
Data ostatniej aktualizacji:
13‑08‑2021 14:04:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive