Statystyki


Title Author View Count
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 142614
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 112651
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Korzekwa 108595
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 104556
Zmiany Piotr Korzekwa 103324
2004 rok Piotr Korzekwa 99698
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 98993
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92188
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 85012
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 84534
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84310
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 82815
Zmiany Piotr Korzekwa 81515
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81229