Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Finansów


1. Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum:
Prowadzone przez Wydział księgi rachunkowe wymagane przepisami prawa oraz pozostałe, wymienione w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, dowody księgowe i dokumenty w formie zbiorów, przechowywane w terminach ustalonych w art. 74 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.

2. Opis danych jakie zawiera:

Dane obejmują zbiory zapisów księgowych oraz sum zapisów, dokumentację prowadzonego sposobu prowadzenia rachunkowości oraz pozostałą dokumentację dotyczącą rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego, urzędu jednostki samorządu terytorialnego, należności Skarbu Państwa oraz funduszy celowych.

3. Podstawa prawna udostępniania danych:

Art. 75 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości.

4. Sposób i zasady udostępniania danych:

-w siedzibie Starostwa - w obecności pracownika Wydziału na zasadzie wglądu do dokumentów - po uzyskaniu zgody Starosty lub osoby przez niego upoważnionej,

- poza siedzibą Starostwa - po uzyskaniu pisemnej zgody Starosty oraz pozostawieniu potwierdzonego spisu przejętych dokumentów.

5. Opłaty:

Bez opłat.

6. Miejsce udostępniania:

Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62 - 800 Kalisz

- pokój 228 tel. 62 50 14 213 w sprawach związanych z planowaniem budżetu Powiatu,

- pokój 214 tel. 62 50 14 214 w sprawach związanych z wykonywaniem budżetu Powiatu oraz należnościami Skarbu Państwa,

- pokój 216 tel. 62 50 14 216 w sprawach związanych z finansową obsługą funduszy celowych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- pokój 208 tel. 62 50 14 212 w sprawach związanych z wykonywaniem budżetu urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz prowadzeniem dokumentacji placowej,

- siedziba Wydziału Komunikacji tel. 62 50 14 218 w sprawach potwierdzania dowodów wpłat bezpośrednio w kasie Starostwa.

7. Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki.

8. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:

Brak.

_____________

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  15‑12‑2006 13:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  15‑12‑2006 13:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2020 13:46:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie