Search:
Wydział Komunikacji


Dyrektor
Jerzy Majas - I piętro, pokój 1, tel. 062 50-14-260
e-mail: komunikacja@powiat.kalisz.pl

- wymiana praw jazdy - parter, okienko nr 6 - 7; tel. 062 50-14-265

- wydawanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców - I piętro, pokój 3; tel. 062 50-14-266

- wydawanie legitymacji uprawniających do niestosowania się do niektórych znaków
drogowych dla osób niepełnosprawnych - I piętro, pokój 3; tel. 062 50-14-266

- wydawanie praw jazdy i świadectw kwalifikacji - parter, okienko nr 6 - 7; tel. 062 50-14-265

- rejestracja pojazdów - parter, okienka 1 - 5; tel. 062 50-14-263, 264