Zawiadomienie z dnia 17 października 2023 r. w sprawie znak GM.6821.3.8.2021 o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do całości zgromadzonych dowodów i materiałem przed wydaniem decyzji w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości połozonych w obrębie Brudzew, gm. Blizanów oznaczonych jako działki o numerach: 295/1, 295/2, 295/4, 295/5.


 Kalisz, 17 października 2023 r.

Starosta Kaliski

GM.6821.3.8.2021

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 140)

zawiadamiam

strony postępowania w sprawie ustalenia czy nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 295/1, 295/2, 295/3, 295/4 i 295/5, położone w obrębie Brudzew, gm. Blizanów stanowią mienie gromadzkie, że zgodnie z art. 10 I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775) strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do całości zgromadzonych w sprawie dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienie.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Blizanowie, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Z up. STAROSTY

DYREKTOR

Wydziału Gospodarowania Mieniem

Michał Olejniczak

Informacja wytworzona przez:
Joanna Petrykowska - Białek , w dniu:  18‑10‑2023 09:19:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  18‑10‑2023 09:19:16
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2023 09:24:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie