Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - obręb Przyranie, gmina Mycielin, Przyranie 65


Załącznik do zarządzenia

Starosty Kaliskiego Nr 90/2023

z dnia 7 listopada 2023 r.

 

Starosta Kaliski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn zm.) oraz zarządzenia Nr 284/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Przyranie, gm Mycielin przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz

zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działek

Powierzchnia całkowita działek

Nr księgi wieczystej

 

obręb Przyranie

gmina Mycielin

 

Przyranie 65

 

846/4

 

0,1098 ha

 

KZ1A/00002745/6

Przeznaczenie nieruchomości:

Brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/154/2020 Rady Gminy Mycielin z dnia 10 grudnia 2020 r. działka nr 846/4 jest oznaczona jako tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: grunty rolne zabudowane

Opis nieruchomości: Działka zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym, wybudowanym w technologii drewnianej, pokrytym blachodachówką oraz budynkami gospodarczymi. Działka sklasyfikowana jest jako grunty rolne zabudowane (Br-RIVa).

Cena nieruchomości: 59 300,00 zł

Data wywieszenia: 8 listopada 2023 r. na okres 21 dni.

Uwaga: Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach, od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Anna Helman nr tel. 062 50 14 258

Informacja wytworzona przez:
Anna Helman , w dniu:  08‑11‑2023 08:34:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  08‑11‑2023 08:34:14
Data ostatniej aktualizacji:
08‑11‑2023 08:36:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie