Obwieszczenie znak GM.6821.95.2023 z dnia 5 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 255, położonej w obrębie 0007 Kosmów Kolonia, gm. Ceków Kolonia


Kalisz, 5 kwietnia 2024 r.

STAROSTA KALISKI
GM.6821.95.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

STAROSTA KALISKI

zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja znak GM.6821.95.2023 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 255 o pow. 1,8600 ha, położonej w obrębie 0007 Kosmów Kolonia, gmina Ceków-Kolonia, przez udzielenie zezwolenia spółce ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, na przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV polegającej na demontażu i posadowieniu nowego stanowiska słupowego WN 110 kV w nowym miejscu oraz wymianę przewodów w obszarze pasa technologicznego o pow. 2 911 m2.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, od dnia 8 kwietnia 2024 r., na okres 14 dni.

 

z up. STAROSTY
Aleksandra Antczak
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Gospodarowania Mieniem

Informacja wytworzona przez:
Karolina Tomaszewska , w dniu:  05‑04‑2024 14:07:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Marciniak
email: imarciniak@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014207 fax: 62 7572622
, w dniu:  05‑04‑2024 14:07:33
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2024 14:12:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie