Obwieszczenie znak GM.6821.3.2024 z dnia 20 maja 2024 r. informującego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 146/2 o pow. 0,1428 ha, położonej w obrębie 0017 Lipe III, gm. Blizanów,


STAROSTA KALISKI

GM.6821.3.2024

Kalisz, 20 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1, w związku z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2024 r. poz. 572 t.j.),

STAROSTA KALISKI

zawiadamia, że w dniu 16 maja 2024 r. została wydana decyzja znak GM.6821.3.2024 umarzająca postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0017 Lipe III, gm. Blizanów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 146/2 o pow. 0,1428 ha.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2024 r. poz. 572 t.j.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, w dniu 20 maja 2024 r., na okres 14 dni.

 

z up. STAROSTY

Michał Olejniczak

DYREKTOR

Wydziału Gospodarowania Mieniem

Informacja wytworzona przez:
Karolina Tomaszewska , w dniu:  20‑05‑2024 13:55:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  20‑05‑2024 13:55:44
Data ostatniej aktualizacji:
20‑05‑2024 13:57:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie