Obwieszczenie znak GM.6821.41.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. dot. wydania decyzji zobowiązującej każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym do jej udostępnienia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1/29, położonej w obrębie 0009 Piątek Wielki, gm. Stawiszyn -obszar wiejski.


Kalisz,  15 listopada 2023 r.

STAROSTA KALISKI

GM.6821.41.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

STAROSTA KALISKI

zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2023 r. została wydana decyzja znak GM.6821.41.2023 zobowiązująca każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/29 o pow. 0,1027 ha, arkusz 2, położonej w obrębie 0009 Piątek Wielki, gm. Stawiszyn-obszar wiejski, do jej udostępnienia spółce ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, w celu wykonania czynności polegających na wymianie istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz istniejącego stanowiska słupowego nn-0,4 kV, w obszarze pasa technologicznego o pow. 21,10 m2.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, w dniu 16 listopada 2023 r., na okres 14 dni.

 

                                                                                   z up. STAROSTY

Aleksandra Antczak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Gospodarowania Mieniem

Informacja wytworzona przez:
Karolina Tomaszewska , w dniu:  16‑11‑2023 12:00:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  16‑11‑2023 12:00:38
Data ostatniej aktualizacji:
16‑11‑2023 12:02:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie