Obwieszczenie znak GM.683.4.31.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr: 577/21, 577/26 i 577/27, położoną w obrębie 0007 Lisków, gm. Lisków.


Kalisz, 5 grudnia 2023 r.

STAROSTA KALISKI

GM.683.4.31.2023

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póżn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

STAROSTA KALISKI

zawiadamia, że w dniu 5 grudnia 2023 r. została wydana decyzja Starosty Kaliskiego znak GM.683.4.31.2023, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr: 577/21 o pow. 0,0098 ha, 577/26 o pow. 0,0048 ha i 577/27 o pow. 0,0005 ha, położoną w obrębie 0007 Lisków, gmina Lisków, która na podstawie decyzji Starosty Kaliskiego znak ABP.67403.1.2022 z dnia 21 marca 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na „Przebudowie i rozbudowie ul. Twórców Liskowa” stała się z mocy prawa własnością Gminy Lisków.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kaliskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, od dnia 5 grudnia 2023 r., na okres 14 dni. 

 

                                                                                   z up. STAROSTY

Aleksandra Antczak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Gospodarowania Mieniem

Informacja wytworzona przez:
Karolina Tomaszewska , w dniu:  05‑12‑2023 14:18:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  05‑12‑2023 14:18:19
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2023 14:22:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie