Obwieszczenie znak GM.6821.86.2022 z dnia 11 grudnia 2023 r. ws. wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 860, 863, 864 i 1439 położonych w obrębie 0005 Iwanowice, gm. Szczytniki.


Kalisz,  11 grudnia 2023 r.

STAROSTA KALISKI

GM.6821.86.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

STAROSTA KALISKI

zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2023 r. została wydana decyzja znak GM.6821.86.2022 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych ewidencyjnie jako działki: nr 860 o pow. 0,5000 ha, nr 863 o pow. 0,5500 ha, nr 864 o pow. 0,2200 ha i nr 1439  o pow. 0,0300 ha, położonych w obrębie 0005 Iwanowice, gmina Szczytniki, przez udzielenie zezwolenia spółce FIBERHOST S.A. z siedzibą w Poznaniu, na założenie i przeprowadzenie napowietrznych i kablowych linii światłowodowych, w obszarach pasów technologicznych wynoszących: 126,6 m2, 12,2 m2 i 35,9 m2 na działce nr 860; 37,5 m2 na działce nr 863; 22,3 m2 na działce nr 864 oraz 70,7 m2 na działce nr 1439.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, od dnia 11 grudnia 2023 r., na okres 14 dni.

                                                                                 

z up. STAROSTY

Aleksandra Antczak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Gospodarowania Mieniem

Informacja wytworzona przez:
Karolina Tomaszewska , w dniu:  12‑12‑2023 11:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  12‑12‑2023 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2023 11:42:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie