Decyzja nr 593.2023 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca pozwolenie na budowę budynku w ramach zadania „Biorafinerii pszennej” w zabudowie produkcyjnej w m. Zbiersk Cukrownia, gm. Stawiszyn.


OBWIESZCZENIE

Starosty Kaliskiego

 

Zgodnie z treścią art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094)

zawiadamiam,

że w dniu 23 listopada 2023r. wydana została decyzja nr 593.2023 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca pozwolenie na budowę budynku – koszy rozładunku i załadunku zboża, budowę głównego budynku procesowego, budowę osiemnastu sztuk zbiorników skrobi i sześciu zbiorników glutenu, budowę konstrukcji wsporczych pod chłodnie wentylatorowe wraz z montażem chłodni i urządzeniami towarzyszącymi – w ramach zadania „Biorafinerii pszennej” w zabudowie produkcyjnej – z wyłączeniem budynku posiadającego kartę adresową w gminnej ewidencji zabytków, który zakwalifikowano do odrębnego postępowania administracyjnego – wg projektu zamiennego, na działkach nr 346/13,346/11, 346/3, 346/9, 182/108, 182/109, 182/110, 182/111, 182/94, 182/89, 182/91, 182/85, 182/84 (obręb 0013 Zbiersk Cukrownia), w m. Zbiersk Cukrownia, gm. Stawiszyn.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, ul. Kolegialna nr 4 - pokój nr 109 - w godzinach pracy Urzędu, tj. 7 30 – 15 30.

Ponadto treść ww. decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Plik pdf Decyzja
28‑11‑2023 12:14:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Gryczyński , w dniu:  28‑11‑2023 12:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  28‑11‑2023 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2023 12:15:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie