Starosta Kaliski


Starosta Kaliski
Jan Adam Kłysz - p. 101, tel. 62 50-14-301

e-mail: starosta@powiat.kalisz.pl

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

- nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa

- reprezentowanie Starostwa na zewnątrz

-wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności

- zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Starostwa

- zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa

-koordynowanie działalności wydziałów

- upoważnianie członków Zarządu i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu oraz postanowienia Regulaminu.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  14‑01‑2006 12:53:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  14‑01‑2006 12:53:55
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2024 07:58:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive