Wydział Administracyjny


Dyrektor
Renata Michałowska-Michalak - p. 250, tel. 62 50 14 221

1. Do zadań Wydziału Administracyjnego w zakresie administracji i zarządzania budynkami Starostwa, należą w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i zarządzaniem budynkami Starostwa,

2) planowanie kosztów utrzymania budynków Starostwa,

3) planowanie remontów i konserwacji budynków Starostwa,

4) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

5) przygotowywanie projektów umów oraz aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty dotyczących budynków Starostwa i pomieszczeń w tych budynkach,

6) zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa.

2. Do zadań Wydziału Administracyjnegoo charakterze administracyjno– gospodarczym, należą w szczególności:

1) gospodarowanie mieniem ruchomym Starostwa,

2) zabezpieczenie mienia Starostwa,

3) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,

4) prowadzenie inwestycji w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Starostwa oraz w zakresie mienia Starostwa,

5) prowadzenie ewidencji mienia Powiatu,

6) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami,

7) gospodarowanie drukami i formularzami,

8) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

9) prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy  ogłoszeń Starostwa,

10) zabezpieczenie łączności telefonicznej, faksowej i alarmowej,

11) prenumerowanie prasy dla potrzeb Starostwa,

12) zabezpieczenie plakatowania na terenie Powiatu ogłoszeń i obwieszczeń urzędowych,

13) gospodarowanie taborem samochodowym.

3.Współdziałanie z Biurem Rozwoju Powiatu przy prowadzeniu inwestycji dotyczących budynków Starostwa w tym:

1) przy planowaniu  inwestycji i przygotowaniu wieloletnich planów inwestycyjnych,

2) przy przygotowywaniu dokumentów związanych z finansowaniem inwestycji,

3) w przygotowywaniu dokumentacji projektowej,

4) w opracowaniu dokumentacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

5) w sporządzaniu umów w sprawie wykonywania nadzoru nad realizacją inwestycji,

6) w przekazaniu placu budowy wraz z kompletną dokumentacją,

7) pełnienie nadzoru merytorycznego nad realizacją przedmiotu inwestycji,

8) w przeprowadzaniu odbiorów inwestycji

9) w przeprowadzeniu rozliczenia finansowego inwestycji,

10) w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zakończenia inwestycji.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  03‑09‑2007 15:35:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  03‑09‑2007 15:35:25
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2023 08:35:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive