Inspektor Ochrony Danych


Inspektor Ochrony Danych
Izabela Szymczak - tel. 62 5014233

e-mail: iod@powiat.kalisz.pl

 

1. Inspektor Danych Osobowych odpowiada za zapewnienie przestrzegania w Starostwie      przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

1) informowanie Starosty, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników Starostwa, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tych sprawach,

2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz obowiązujących w Starostwie lub u podmiotu przetwarzającego dane w imieniu Starosty polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podejmowanie działań zwiększających świadomość, szkolenia osób uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz przeprowadzanie powiązanych z tym audytów,

3) udzielanie na żądanie Starosty zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO,

4) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,

6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla, dla osób których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

3. W ramach realizacji zadań Inspektor Danych Osobowych współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności:

1) powinien być niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych w Starostwie,

2) otrzymuje wsparcie w wypełnianiu zadań oraz zasoby niezbędne do wykonania tych zadań, w tym dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania”.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  06‑05‑2019 09:13:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  06‑05‑2019 09:13:12
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2019 12:57:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive