Sekretarz Powiatu


Sekretarz Powiatu
Leszek Sarzyński - p. 238, tel. 62 50 14 205


 

1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji, czuwanie nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w Starostwie,

2) czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych,

3) nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,

4) pomoc w tworzeniu aktów prawnych oraz głos doradczy dla Zarządu i Rady Powiatu,

5) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,

6) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Starostwa w granicach umocowania udzielonego przez Starostę,

7) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, niezastrzeżonych Przewodniczącemu oraz Radzie, tj. m.in. udzielanie dni wolnych od pracy oraz wystawianie poleceń wyjazdów służbowych,

8) koordynowanie systemu kontroli zarządczej oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Starostwie,

9) zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa,

2. Sekretarz kieruje pracą Wydziału Organizacyjnego.

3. W czasie nieobecności Sekretarza zastępstwo sprawuje wyznaczony przez Starostę pracownik.

4. Sekretarz nadzoruje wykonywanie zadań przez podległe mu komórki organizacyjne, zgodnie ze schematem organizacyjnym

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  14‑01‑2006 12:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2019 08:06:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive