Skarbnik Powiatu


Skarbnik Powiatu
Urszula Jędrusiak - pok. 215, tel. 62 50 14 215

 

1. Do zadań Skarbnika należy:

1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,

2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,

4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,

5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

6) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa,

7) przygotowywanie projektu procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

2. Skarbnik kieruje pracą Wydziału Finansów.

3. W czasie nieobecności Skarbnika zastępstwo sprawuje wyznaczony przez Starostę pracownik.

4. Skarbnik nadzoruje wykonywanie zadań przez podległe mu komórki organizacyjne, zgodnie ze schematem organizacyjnym.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  14‑01‑2006 12:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2020 13:38:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive