Geolog Powiatowy


Geolog Powiatowy
Natalia Pleśnierowicz - tel. 62 5014268

 

1. Do zadań Geologa Powiatowego w zakresie prawa geologicznego i górniczego, należy w szczególności:

1) przygotowywanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nieprzekraczającym 20.000 m3 bez użycia materiałów wybuchowych,

2) ustalanie opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem warunków koncesji,

3) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,

4) przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac pomiarowych podmiotom wykonującym roboty geologiczne,

5) weryfikacja i przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin pospolitych, dokumentacje hydrogeologiczne i dokumentacje geologiczno-inżynierskie,

6) przygotowywanie decyzji wyrażających zgodę na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych robót geologicznych,

7) gromadzenie informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych,

2. Obsługę organizacyjno - techniczną Geologa Powiatowego zabezpiecza Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Informacja wytworzona przez:
Ireneusz Marciniak
email: imarciniak@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014207 fax: 62 7572622
, w dniu:  06‑05‑2019 09:28:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  06‑05‑2019 09:28:46
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2023 13:46:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive