Wydział Finansów


Skarbnik Powiatu Kaliskiego - Dyrektor
Urszula Jędrusiak - pok. 226, tel. 62 50 14 216

e-mail: finanse@powiat.kalisz.pl

 

1. Do podstawowych zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:

1)opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,

2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych  jednostek organizacyjnych Powiatu,

3) nadzór nad realizacją budżetu Powiatu,

4) windykacja należności budżetowych,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Powiatu,

6) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

7) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,

8) realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,

9) prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

10) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,

11) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej w zakresie zadań realizowanych przez wydział,

12) współdziałanie z bankami i organizacjami skarbowymi,

13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

14) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

15) opracowywanie zbiorczej informacji o stanie mienia komunalnego na podstawie informacji przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu.

16) opracowywanie i przedkładanie Zarządowi projektów uchwał zmieniających budżet Powiatu oraz innych uchwał regulujących zasady planowania i realizacji budżetu Powiatu,

17) sporządzanie sprawozdań z wykonywania budżetu Powiatu.

2.  Do zadań Wydziału Finansów w zakresie realizacji projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej należy w szczególności:

1) prowadzenie odrębnych rachunków bankowych dla każdego projektu finansowanego lub dofinansowywanego przez Unię Europejską,

2) prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych dla każdego projektu finansowanego lub dofinansowywanego przez Unię Europejską,

3) archiwizowanie dowodów księgowych zgodnie z umową zawartą na wdrażanie konkretnego projektu finansowanego lub dofinansowywanego  przez Unię Europejską.

3.  Do zadań Wydziału Finansów w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu należy w szczególności:

1) przygotowanie materiałów i opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami,

2) przygotowywanie projektów uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową,

3) sporządzanie sprawozdań i informacji opisowych z wykonania wieloletniej prognozy finansowej,  w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Plik pdf Klauzula RODO
11‑03‑2022 10:19:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zarząd Powiatu Kaliskiego , w dniu:  14‑01‑2006 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2022 10:21:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive