Wydział Komunikacji


Dyrektor
Jerzy Majas - II piętro, pokój 210, tel. 62 50-14-260

e-mail: komunikacja@powiat.kalisz.pl

 

1. Do zadań Wydziału Komunikacji w zakresie ruchu drogowego, należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych na szybę,

2) prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,

3) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów samochodowych  przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP,

4) przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,

5) wpisywanie w dowodach rejestracyjnych lub pozwoleniach czasowych zastrzeżeń o  szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdów,

6) wpisywanie w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów zmian dokonanych w pojazdach,

7) prowadzenie czasowego wycofania pojazdów z ruchu,

8) prowadzenie wyrejestrowywania pojazdów,

9) kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają one bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska,

10) przygotowywanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom,

11) przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,

12) przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,

13) przyjmowanie od Policji oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych,

14) zwracanie dowodów rejestracyjnych  lub pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyny      uzasadniającej ich zatrzymanie,

15) przyjmowanie od Policji zatrzymanych  praw jazdy,

16) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, policję, właściwego przełożonego,

17) przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku :

a) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

b) przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej liczby punktów
za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

18) zwrot zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania,

19) przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny, które spowodowały jego cofnięcie,

20) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

21) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

22) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie miejsca   zamieszkania oraz innych zmianach,

23) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu praw jazdy i wydawanie wtórników praw jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,

24) wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wydawanie stosownych zaświadczeń potwierdzających ten wpis,

25) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

26) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

27) wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie stosownych zaświadczeń potwierdzających ten wpis,

28) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji,

29) przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,

30) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem z dróg  pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
283KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zarząd Powiatu Kaliskiego , w dniu:  04‑12‑2007 13:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2021 08:10:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive