Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych


pokój 235, tel. 62 5014222

 

Do zakresu działania na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych należy w szczególności:

1) prowadzenie instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych,

2) sprawdzanie i akceptacja  dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego w zakresie:

a) propozycji wyboru trybu zamówienia wraz z uzasadnieniem,

b) ogłoszenia wymaganego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

c) projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

d) innych dokumentów niezbędnych  do wszczęcia i prowadzenia zamówienia publicznego,

3) udział w posiedzeniach komisji przetargowych z głosem doradczym,

4) kontrola stosowania przepisów obowiązujących w zakresie udzielania zamówień publicznych w komórkach organizacyjnych Starostwa i jednostkach organizacyjnych Powiatu,

5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów,

6) przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych,

7) przekazywanie do opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń
o przetargach i wynikach przetargów,

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty
w sprawach zamówień publicznych, z wyłączeniem zarządzeń o powołaniu komisji przetargowej.

Informacja wytworzona przez:
Zarząd Powiatu Kaliskiego , w dniu:  09‑05‑2016 10:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  09‑05‑2016 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑09‑2016 10:41:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive