Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Dyrektor
Michał Poniatowski - pok. 133, tel. 62 50 14 251

e-mail: geodezja@powiat.kalisz.pl

1. Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w zakresie geodezji i kartografii, należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) części opisowej ewidencji gruntów i budynków,
b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

2) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

3) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych,

4) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,

5) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 tej ustawy,

6) przygotowywanie decyzji o dokonaniu zmian w operacie ewidencyjnym,

7) prowadzenie rejestru cen oraz wartości nieruchomości, wynikających z umów kupna i sprzedaży.

2. Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, należy w szczególności:

1) wykonywanie czynności materialno-technicznych związanych z udostępnianiem informacji z zasobu,

2) kontrolowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjmowanej do zasobu,

3) ustalanie warunków technicznych dla zgłaszanych robót,

4) prowadzenie map przeglądowych i katalogów osnów geodezyjnych,

5) prowadzenie sprzedaży map, wypisów, wyrysów i innych kopii dokumentów z zasobu,

6) prowadzenie całości spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem narad koordynacyjnych w ramach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej,

7) prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

3. Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru z zakresu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów należy prowadzenie całości spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów, w szczególności przygotowywanie dokumentów oraz decyzji w sprawie scalenia i wymiany gruntów.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  14‑01‑2006 13:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2022 08:26:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive